Kategorie
Leasing

Innowacje w finansowaniu: Jak leasing samochodów elektrycznych zmienia branżę automotive?


Innowacje w finansowaniu to proces wprowadzania nowych lub ulepszonych metod, narzędzi i strategii finansowych, które mają na celu zwiększenie efektywności i wydajności w zarządzaniu finansami. Mogą one dotyczyć różnych obszarów, takich jak finansowanie przedsiębiorstw, inwestycje, zarządzanie ryzykiem czy też finansowanie konsumenckie. W kontekście branży automotive, innowacje w finansowaniu mogą dotyczyć sposobów finansowania zakupu samochodów, takich jak leasing czy kredyt, a także wprowadzania nowych modeli biznesowych, takich jak wynajem długoterminowy czy car-sharing.

Wpływ innowacji na branżę automotive

Innowacje w finansowaniu mają ogromny wpływ na branżę automotive, ponieważ pozwalają na dostęp do nowych rozwiązań finansowych, które mogą przyczynić się do wzrostu sprzedaży i rozwoju rynku. Wprowadzenie nowych modeli biznesowych, takich jak leasing samochodu elektrycznego, może zmienić sposób, w jaki konsumenci kupują i korzystają z samochodów. Dzięki temu, branża automotive może dostosować się do zmieniających się preferencji i potrzeb klientów, a także przyczynić się do ochrony środowiska poprzez promowanie pojazdów elektrycznych.

Elektryczne samochody – przyszłość motoryzacji

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują samochody elektryczne, które są napędzane przez silniki elektryczne zamiast tradycyjnych silników spalinowych. Wzrost zainteresowania tym rodzajem pojazdów wynika głównie z rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzeby zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), w 2020 roku liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych na całym świecie przekroczyła 10 milionów, a do 2030 roku może osiągnąć nawet 145 milionów.

Korzyści dla środowiska i gospodarki
Główną zaletą samochodów elektrycznych jest ich niski lub nawet zerowy poziom emisji zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto, dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej zamiast paliwa, samochody elektryczne są tańsze w eksploatacji, co przekłada się na oszczędności dla użytkowników. W dłuższej perspektywie, rozwój rynku samochodów elektrycznych może również przyczynić się do zmniejszenia zależności od importu ropy naftowej, co jest ważne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wyzwania dla branży automotive
Wprowadzenie na rynek samochodów elektrycznych wiąże się z wieloma wyzwaniami dla branży automotive. Jednym z głównych wyzwań jest rozwój infrastruktury ładowania, która jest niezbędna do zapewnienia wygodnego użytkowania samochodów elektrycznych. Ponadto, producenci muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z rozwojem technologii, w tym zwiększeniem pojemności baterii, poprawą zasięgu pojazdów oraz szybszym ładowaniem. Wprowadzenie na rynek samochodów elektrycznych wymaga również zmian w procesach produkcyjnych, co może wiązać się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi dla producentów.

Podsumowując, rozwój rynku samochodów elektrycznych jest nieunikniony i przyniesie wiele korzyści dla środowiska i gospodarki. Jednocześnie, branża automotive musi stawić czoła wielu wyzwaniom związanym z produkcją, dystrybucją i użytkowaniem samochodów elektrycznych. Jednak dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w finansowaniu, takim jak leasing samochodów elektrycznych, możliwe jest przyspieszenie rozwoju tej przyszłościowej gałęzi motoryzacji.


Finansowanie samochodów elektrycznych – tradycyjne metody vs. leasing

Tradycyjne metody finansowania samochodów elektrycznych obejmują przede wszystkim kredyt bankowy oraz pożyczki od rodziny lub znajomych. Kredyt bankowy jest najczęściej wybieraną formą finansowania zakupu samochodu, ale w przypadku samochodów elektrycznych może być trudniejszy do uzyskania ze względu na wyższe ceny tych pojazdów. Pożyczki od rodziny lub znajomych mogą być tańszą opcją, ale wymagają zaufania i dobrych relacji między stronami.

Zalety leasingu samochodów elektrycznych
Leasing samochodów elektrycznych jest coraz popularniejszą formą finansowania w branży automotive. Ma wiele zalet, w tym niskie koszty początkowe, elastyczne warunki umowy, możliwość wymiany na nowszy model, wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korzyści podatkowe. Dzięki niższym kosztom początkowym, leasing jest bardziej dostępny dla osób i firm, które nie mają wystarczających środków na zakup samochodu elektrycznego. Elastyczne warunki umowy pozwalają na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta, a możliwość wymiany na nowszy model pozwala na korzystanie z najnowszych technologii i oszczędność na dłuższą metę. Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie istotne, ponieważ pozwala im na inwestowanie w samochody elektryczne bez konieczności ponoszenia dużych kosztów na początku. Korzyści podatkowe, takie jak odliczenie kosztów leasingu od podatku, również przyczyniają się do atrakcyjności tej formy finansowania.

Wpływ leasingu na branżę automotive
Wpływ leasingu samochodów elektrycznych na branżę automotive jest znaczący i może mieć wiele pozytywnych skutków. Przede wszystkim, leasing zwiększa dostępność samochodów elektrycznych dla klientów, ponieważ obniża koszty początkowe i umożliwia korzystanie z nowoczesnych pojazdów bez konieczności ponoszenia dużych wydatków. W rezultacie, wzrasta popyt i sprzedaż samochodów elektrycznych, co przyczynia się do rozwoju produkcji tych pojazdów. Wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych może również skłonić producentów do inwestowania w rozwój nowych modeli i technologii, co przyczyni się do dalszego rozwoju branży.

Leasing samochodów elektrycznych może także przyczynić się do rozwoju infrastruktury ładowania. Wraz z rosnącym popytem na samochody elektryczne, wzrasta również zapotrzebowanie na stacje ładowania. W związku z tym, firmy leasingowe mogą inwestować w rozbudowę sieci ładowania, co przyczyni się do zwiększenia dostępności samochodów elektrycznych dla klientów.

Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych na rynek może również stworzyć konkurencję w branży leasingowej. Firmy leasingowe będą musiały konkurować ze sobą, oferując atrakcyjne warunki umowy, co może przynieść korzyści dla klientów.

Wpływ leasingu na branżę automotive może również wpłynąć na strategie marketingowe producentów samochodów. W celu zwiększenia sprzedaży swoich pojazdów, producenci mogą współpracować z firmami leasingowymi, oferując atrakcyjne warunki umowy i promocje dla klientów.

Leasing samochodów elektrycznych może również zmienić model biznesowy dla dealerów samochodów. Wprowadzenie leasingu może skłonić ich do zmiany strategii i oferowania nie tylko sprzedaży, ale również usług leasingowych, co może przyczynić się do zwiększenia zysków.

Wpływ leasingu na branżę automotive może również mieć pozytywny wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój. Samochody elektryczne są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ nie emitują szkodliwych substancji. Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych może również wymagać zmian w przepisach i regulacjach branżowych. W celu zachęcenia klientów do wyboru samochodów elektrycznych, rządy mogą wprowadzać ulgi podatkowe lub inne zachęty dla firm leasingowych, co może przyczynić się do dalszego rozwoju tej formy finansowania.

Podsumowując, leasing samochodów elektrycznych jest innowacyjną formą finansowania, która może przyczynić się do rozwoju branży automotive poprzez zwiększenie dostępności samochodów elektrycznych, wzrost sprzedaży i produkcji, rozwój infrastruktury ładowania, konkurencję na rynku leasingu, zmiany w strategiach marketingowych producentów i dealerów, ochronę środowiska oraz potencjalne zmiany w przepisach i regulacjach branżowych. Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych może przynieść wiele korzyści dla klientów, firm i środowiska, a także przyczynić się do dalszego rozwoju rynku samochodów elektrycznych.

Jak leasing samochodów elektrycznych zmienia branżę automotive

Wpływ na producentów samochodów

1. Konieczność dostosowania oferty do trendów rynkowych
Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych na rynek motoryzacyjny wymusza na producentach samochodów dostosowanie swojej oferty do zmieniających się trendów. Wraz z rosnącym zainteresowaniem klientów samochodami elektrycznymi, producenci muszą zwiększyć produkcję i wprowadzić na rynek nowe modele, aby sprostać popytowi. Wpływa to również na technologiczny rozwój branży, ponieważ producenci muszą inwestować w nowe rozwiązania technologiczne, aby zapewnić samochody elektryczne o lepszych parametrach i większym zasięgu.

2. Wpływ na strategię marketingową
Leasing samochodów elektrycznych wymusza na producentach zmianę strategii marketingowej. Konieczne jest skupienie się na promowaniu samochodów elektrycznych jako bardziej ekologicznych i oszczędnych rozwiązań, co może przyciągnąć większą liczbę klientów. Producentom zależy również na budowaniu pozytywnego wizerunku marki, jako lidera w dziedzinie rozwoju samochodów elektrycznych.

Wpływ na dealerów samochodowych

1. Rozszerzenie oferty o samochody elektryczne
Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych wpływa na działalność dealerów samochodowych, którzy muszą dostosować swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klientów. Wymaga to rozszerzenia oferty o samochody elektryczne i zapewnienia odpowiedniej obsługi oraz wsparcia technicznego dla klientów. Dealerzy muszą również inwestować w odpowiednie szkolenia dla swoich pracowników, aby mogli profesjonalnie doradzać klientom w kwestii wyboru samochodu elektrycznego.

2. Wpływ na sprzedaż i dochody
Wprowadzenie leasingu samochodów elektrycznych może mieć również wpływ na sprzedaż i dochody dealerów samochodowych. Choć samochody elektryczne są często droższe od tradycyjnych pojazdów z silnikiem spalinowym, to dzięki możliwości leasingu stają się one bardziej dostępne dla klientów. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i dochodów dealerów.

Wpływ na konsumentów

1. Dostępność samochodów elektrycznych
Leasing samochodów elektrycznych może mieć pozytywny wpływ na konsumentów, ponieważ staje się on dla nich bardziej dostępny. Dzięki możliwości spłaty samochodu w ratach, osoby, które nie mogłyby sobie pozwolić na zakup samochodu elektrycznego za gotówkę, mogą skorzystać z tej formy finansowania i cieszyć się nowoczesnym pojazdem.

2. Korzyści finansowe dla klientów
Leasing samochodów elektrycznych może przynieść również korzyści finansowe dla klientów. W porównaniu do tradycyjnych samochodów z silnikiem spalinowym, samochody elektryczne są tańsze w eksploatacji, ponieważ wymagają mniej kosztownych paliw i mają niższe koszty serwisowania. Ponadto, w niektórych krajach, korzystanie z samochodów elektrycznych może być zwolnione z podatku drogowego lub podatku od emisji CO2, co przekłada się na dodatkowe oszczędności dla klientów.

3. Wpływ na świadomość ekologiczną
Leasing samochodów elektrycznych może również przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej konsumentów. Korzystanie z samochodów elektrycznych jest bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne pojazdy z silnikiem spalinowym, co może zachęcać klientów do wyboru bardziej ekologicznych rozwiązań. W ten sposób, leasing samochodów elektrycznych może mieć pozytywny wpływ na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przykłady innowacyjnych programów leasingowych

Wraz z rosnącym zainteresowaniem samochodami elektrycznymi, wiele firm motoryzacyjnych wprowadza innowacyjne programy leasingowe, aby ułatwić klientom dostęp do tych pojazdów. Dzięki temu, leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania w branży automotive. Poniżej przedstawiamy trzy przykłady innowacyjnych programów leasingowych oferowanych przez wiodących producentów samochodów elektrycznych.

Volkswagen – program „We Share”

Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen wprowadził program „We Share”, który umożliwia wynajem elektrycznych samochodów na krótki okres. Klienci mogą wybrać spośród różnych modeli elektrycznych, takich jak e-Golf, e-up! czy też najnowszy ID.3. Program dostępny jest w wielu miastach w Europie, w tym w Berlinie, Paryżu, Madrycie czy Rzymie. Dzięki temu, użytkownicy mogą łatwo wypożyczyć samochód w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególnie wygodne dla mieszkańców dużych miast.

Tesla – program „Tesla Leasing”

Amerykański producent samochodów elektrycznych, Tesla, oferuje swoim klientom możliwość wynajmu samochodu na dłuższy okres w ramach programu „Tesla Leasing”. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się nowoczesnymi i ekologicznymi pojazdami bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu. Program ten oferuje również wsparcie finansowe dla klientów, co może przyciągnąć osoby, które nie są w stanie sfinansować zakupu samochodu na własną rękę.

Renault – program „Z.E. Flex”

Francuski producent samochodów elektrycznych, Renault, wprowadził program „Z.E. Flex”, który oferuje elastyczne warunki umowy leasingowej. Klienci mogą wybrać okres umowy, który najbardziej odpowiada im pod względem finansowym, a także dostosować limit przebiegu do swoich potrzeb. Program ten daje również możliwość wymiany samochodu na nowszy model w trakcie trwania umowy, co pozwala na korzystanie z najnowszych technologii i oszczędność na kosztach utrzymania pojazdu. Dodatkowo, Renault oferuje też wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, co może zachęcić firmy do zdecydowania się na elektryczne samochody w celu obniżenia kosztów eksploatacji floty pojazdów.

Podsumowując, innowacyjne programy leasingowe oferowane przez wiodących producentów samochodów elektrycznych są dowodem na to, że branża automotive zmienia się w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Dzięki temu, coraz więcej osób może skorzystać z elektrycznych samochodów, co przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Warto zwrócić uwagę na rozwój tych programów i wykorzystać możliwości, jakie dają one klientom w zakresie finansowania samochodów elektrycznych.

Czy leasing samochodów elektrycznych jest opłacalny?

Analiza kosztów leasingu w porównaniu z tradycyjnymi metodami finansowania

Leasing samochodów elektrycznych jest coraz popularniejszą formą finansowania w branży automotive, a jedną z głównych przyczyn tego trendu jest jego opłacalność. W porównaniu z tradycyjnymi metodami finansowania, leasing samochodów elektrycznych może być bardziej korzystny dla przedsiębiorstw, a także dla indywidualnych klientów.

Pierwszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy porównaniu kosztów leasingu z tradycyjnymi metodami finansowania, jest wysokość miesięcznych rat. W przypadku leasingu, rata jest ustalana na podstawie wartości samochodu i okresu leasingu, a także uwzględniając ewentualne dodatkowe usługi, takie jak ubezpieczenie czy serwis. W tradycyjnych metodach finansowania, takich jak kredyt lub zakup samochodu za gotówkę, konieczne jest pokrycie całej kwoty lub większej części ceny samochodu w jednej transakcji, co może być dużym obciążeniem dla budżetu przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej.

Kolejnym ważnym aspektem jest koszt utrzymania samochodu elektrycznego. W porównaniu z pojazdami z silnikiem spalinowym, samochody elektryczne są tańsze w eksploatacji. Nie wymagają regularnych zmian oleju czy wymiany filtrów, a także mają niższe koszty napraw i serwisu. Dodatkowo, dzięki niższym kosztom paliwa, użytkowanie samochodu elektrycznego może być jeszcze bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Wpływ na budżet przedsiębiorstwa

Leasing samochodów elektrycznych może mieć pozytywny wpływ na budżet przedsiębiorstwa. Dzięki niższym miesięcznym ratom, przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić znaczną część swojego budżetu, który może zostać przeznaczony na inne cele, takie jak rozwój czy inwestycje. Ponadto, ponieważ samochody elektryczne są bardziej ekonomiczne w eksploatacji, przedsiębiorstwa mogą również oszczędzić na kosztach paliwa i utrzymania floty samochodowej.

Wpływ na budżet przedsiębiorstwa może być również pozytywny w dłuższej perspektywie czasowej. W przypadku leasingu, przedsiębiorstwa nie muszą ponosić kosztów związanych z utrzymaniem i wymianą samochodów po zakończeniu okresu leasingu, co może być dużym obciążeniem dla budżetu. W przypadku tradycyjnych metod finansowania, samochody są własnością przedsiębiorstwa, co oznacza, że ​​muszą one ponieść koszty związane z utrzymaniem i wymianą pojazdów w swojej flocie.

Korzyści dla środowiska i gospodarki

Leasing samochodów elektrycznych może przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 i poprawy jakości powietrza w miastach. W porównaniu z pojazdami z silnikiem spalinowym, samochody elektryczne emitują znacznie mniej szkodliwych substancji do atmosfery. Ponadto, dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, samochody elektryczne są bardziej przyjazne dla środowiska.

Korzyści dla środowiska mogą również przyczynić się do poprawy gospodarki. Wiele krajów stawia sobie ambitne cele dotyczące zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych w rynku motoryzacyjnym. Wprowadzanie leasingu samochodów elektrycznych może przyspieszyć ten proces, ponieważ będzie to bardziej dostępna i opłacalna opcja dla klientów.

Podsumowując, leasing samochodów elektrycznych jest opłacalną opcją finansowania, która może przynieść korzyści dla przedsiębiorstw, środowiska i gospodarki. Dzięki niższym kosztom i pozytywnemu wpływowi na budżet, leasing samochodów elektrycznych może być atrakcyjną opcją dla wielu osób i firm. Wprowadzanie innowacji w finansowaniu, takich jak leasing samochodów elektrycznych, zmienia branżę automotive i przyczynia się do rozwoju rynku pojazdów elektrycznych.

Podsumowanie

Innowacje w finansowaniu, takie jak leasing samochodów elektrycznych, mają ogromny wpływ na branżę automotive. W ostatnich latach, dzięki coraz większej świadomości ekologicznej oraz regulacjom rządowym dotyczącym emisji CO2, rynek samochodów elektrycznych zaczął dynamicznie rozwijać się. W tym kontekście, leasing samochodów elektrycznych stał się jednym z najważniejszych narzędzi wspierających ten rozwój.

Wpływ leasingu samochodów elektrycznych na branżę automotive

Leasing samochodów elektrycznych ma ogromny wpływ na branżę automotive. Po pierwsze, dzięki temu rozwiązaniu, producenci samochodów elektrycznych mogą dotrzeć do większej liczby klientów, ponieważ wiele osób nie stać na zakup nowego auta, ale stać je na comiesięczną ratę leasingową. To z kolei przyczynia się do zwiększenia sprzedaży samochodów elektrycznych i rozwoju rynku.

Po drugie, leasing samochodów elektrycznych jest również korzystny dla dealerów. Dzięki temu, że samochody elektryczne są często droższe od tradycyjnych pojazdów, dealerzy mogą liczyć na większe marże z leasingu. Ponadto, leasing samochodów elektrycznych przyciąga nowych klientów, którzy są zainteresowani ekologicznymi rozwiązaniami, co z kolei przyczynia się do zwiększenia sprzedaży innych produktów i usług oferowanych przez dealerów.

Korzyści dla producentów, dealerów i konsumentów

Korzyści wynikające z leasingu samochodów elektrycznych są widoczne dla wszystkich stron zaangażowanych w branżę automotive. Producentom pozwala on na zwiększenie sprzedaży i rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Dealerzy mogą liczyć na większe zyski i przyciągnięcie nowych klientów. Natomiast dla konsumentów leasing samochodów elektrycznych jest korzystny z kilku powodów.

Po pierwsze, nie muszą oni ponosić wysokich kosztów zakupu nowego samochodu elektrycznego, co jest często barierą dla wielu osób. Zamiast tego, mogą oni opłacać jedynie comiesięczną ratę leasingową, która jest zwykle niższa niż koszt kredytu na zakup samochodu. Ponadto, leasing samochodów elektrycznych często obejmuje również koszty utrzymania pojazdu, takie jak naprawy czy ubezpieczenie, co dodatkowo obniża koszty dla konsumentów.

Potencjał rozwoju rynku samochodów elektrycznych dzięki innowacjom w finansowaniu.

Dzięki innowacjom w finansowaniu, takim jak leasing samochodów elektrycznych, rynek samochodów elektrycznych ma ogromny potencjał rozwoju. Coraz więcej osób zainteresowanych jest ekologicznymi rozwiązaniami, a regulacje rządowe nakładają coraz większe wymagania dotyczące emisji CO2. W związku z tym, popyt na samochody elektryczne będzie prawdopodobnie rosnąć w kolejnych latach.

Ponadto, innowacje w finansowaniu, takie jak leasing samochodów elektrycznych, mogą zachęcić producentów do inwestowania w rozwój nowych technologii i wprowadzania na rynek coraz lepszych i tańszych samochodów elektrycznych. Dzięki temu, rynek ten będzie się rozwijał jeszcze szybciej, a samochody elektryczne staną się coraz bardziej dostępne dla większej liczby osób.

Podsumowując, innowacje w finansowaniu, takie jak leasing samochodów elektrycznych, mają ogromny wpływ na branżę automotive. Korzystają z nich producenci, dealerzy i konsumentów, a także przyczyniają się do rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Dzięki temu, samochody elektryczne mogą stać się powszechniejszym wyborem dla konsumentów, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i ochrony środowiska.

Kategorie
Zdrowie

Rehabilitacja niemowlaków i dzieci w Warszawie

Nie zwlekaj z rehabilitacją dziecka

Bardzo wiele dzieci zmaga się z problemami już od wieku niemowlęcego. W takim przypadku nie ma co czekać z nadzieją, że problem zniknie sam. Wcale nie znika, a problemy się tylko pogłębiają. Dlatego tak istotne jest, aby reagować jak najszybciej. Przyprowadzając swoje dziecko na rehabilitacja Nieporęt masz pewność, że zadbają o nie profesjonalni terapeuci, którzy są spore doświadczenie i stosowne wykształcenie. Dzięki nim terapia nie tylko będzie skuteczna, ale także będzie prowadziła w miłej atmosferze, co z pewnością przełoży się na to, iż dziecko będzie bardzo chętnie na nie uczęszczało. Specjaliści stosują indywidualne podejście do każdego ze swoich podopiecznych i zawsze są pod ręką mnóstwo różnorodnych, nowoczesnych, i przede wszystkim skutecznych, metod rehabilitacji. Oczywiście, nie stosują ich w ciemno. Przed podjęciem jakiejkolwiek rehabilitacji niezbędna jest wizyta u specjalisty, zapoznanie się z każdym przypadkiem, zbadanie dziecka. Dopiero po wykonaniu tych wszystkich czynności szczegółowo i rzetelnie, można przejść do etapu rehabilitacji.

Jakie są stosowane metody rehabilitacji dzieci

Do najczęściej wykonywanych metod rehabilitacji z pewnością można zaliczyć NDT Bobath. Jest toż terapia uznana na całym świecie przez najwyższej klas specjalistów. Jest to także terapia, która znajduje się z najmniejszą ilością kontrowersji. Stosowana ona jest u niemowlaków i cechuje się bardzo wysokim procentem przypadków, w jakich w wielkim stopniu poprawiła funkcjonowanie i jakość życia niemowlaka. Innymi metodami rehabilitacji stosowanymi u dzieci są PETO, Metoda Vojty, terapia funkcjonalna ręki, indywidualna terapia skolioz i wad postawy, grupowe terapie dla dzieci w wieku przedszkolnym, hipoterapia oraz integracja sensoryczna. Jeśli chodzi o tę tą to bierze się ją aby umożliwić dziecku aktywowanie i organizację wielu zmysłów. Pomaga ona w usprawnianiu procesów układu nerwowego. Dzięki stymulowaniu zmysłów w trakcie np. twórczej zabawy, poprawa się ruchliwość oraz koordynacja dziecka. W trakcie tych zabaw objawiają się również wszelkiego rodzaju niepożądane bodźce, które terapeuta może na bieżąco korygować i eliminować. To także jest metoda szeroko stosowana u dzieci i bawiąca się dużym powodzeniem. Dowiedz się więcej o rehabilitacji w Warszawie.

Kategorie
Motoryzacja

Spedycja w dobie kryzysu

Naczepy są niezbędne

Istotą działania każdej firmy spedycyjnej są naczepy. W obecnej dobie kryzysu gospodarczego oraz globalnych zawirowań, które uszkadzają światowe łańcuchy dostaw, naczepy są na wagę złota. Wszystko drożeje, a właściciele takich firm chcąc się rozwijać muszą stale powiększać flotę swoich pojazdów. Bardzo często finansują je leasingami. Dotychczas o wiele bardziej popularnym rozwiązaniem był leasing nowych maszyn i urządzeń, jednak obecnie terminy odbiorów naczep oraz ich ceny mogą być niesamowicie problematyczne dla przedsiębiorców. Dlatego tez warto pochylić się nad rynkiem wtórnym, a w szczególności spojrzeć na naczepy poleasingowe.

Dlaczego jest to dobre rozwiązanie

Po pierwsze – nie kupujemy kota w worku. Na rynku wtórnym ciężko spotkać naczepy, które mają pełną historię, a tak to się ma w leasingu. Dlaczego? Przede wszystkim wynika to z narzucanych przez firmy leasingowe obowiązków na korzystającego. Są one zapisane w umowie leasingowej oraz w obszernym OWUL-u, czyli Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Są tam zapisy odnośnie korzystania ze sprzętu leasingowego zgodnie z jego przeznaczeniem, zakazy jakichkolwiek zmian w sprzęcie bez zgody leasingodawcy oraz nakazy okresowych serwisów w autoryzowanych serwisach i bieżącej konserwacji. To wszystko do spółki z obowiązkiem zgłaszania szkód drogowych składa się na pewne auto. Nawet, gdy była jakaś obcierka lub drobna stłuczka to wszystko musi być naprawiane w serwisie autoryzowanym przez najlepszych specjalistów, a nie w przy-garażowym serwisie znajomego. Dzięki temu otrzymujemy środek trwały z pewną historią, co przekłada się na bezstresowy i pewny zakup.

Kupno czy finansowanie

Warto także nadmienić, że kupno za gotówkę nie jest jedynym dostępnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców z rynku spedycji. Poleasingowe naczepy można bowiem wziąć ponownie w leasing jeśli spełniają warunki – głównie nie są starsze niż X lat. Nie podajemy tutaj dokładnej wartości, ponieważ to wszystko różni się w zależności od firm leasingowych. Tak czy inaczej, mamy koszt, który pozwoli nam na optymalizację podatkową oraz nowy środek trwały do firmy, który pozwoli nam zarabiać więcej.

Kategorie
Leasing

Czym jest leasing samochodu i dlaczego warto go zastosować?

Czym jest leasing samochodowy i dlaczego warto go zastosować?

Przedsiębiorcy, aby móc z sukcesem rozwijać swoją działalność gospodarczą, potrzebują finansowania. Mogą oni finansować wydatki inwestycyjne za pomocą różnych źródeł: kredytu bankowego, faktoringu, kredytu gotówkowego. Jednym popularnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa jest leasing samochodu. Warto skorzystać z usług Millennium Leasing.

Czym jest leasing oraz leasing samochodu?

Leasing jest relacją cywlinoprawną, która zachodzi między dwoma podmiotami: finansującym, nazywanym także leasingodawcą, oraz korzystającym (leasingobiorca). Na podstawie umowy leasingu korzystający może korzystać, za określoną opłatą, przez ustalony czas z przedmiotu leasingu. Przedmiotem leasingu może być np. maszyna, nieruchomość, sprzęt komputerowy bądź samochód osobowy – z tego ostatniego rozwiązania bardzo często korzystają przedsiębiorcy.

Jak działa leasing samochodu? Zalety związane z korzystaniem z leasingu samochodu

Mechanizm leasingu samochodu jest prosty. Polega na tym, że konsument (przedsiębiorca) dokonuje wyboru auta u dealera samochodowego, następnie zaś wskazuje go firmie zajmującej się leasingiem. Ta kupuje auto od dealera i oddaje w leasing przedsiębiorcy. Przez ściśle określony w umowie okres leasingowania to firma leasingowa jest właścicielem auta, a przedsiębiorca – leasingobiorca – jest uprawniony do dysponowania nim na co dzień tak, jakby był jego faktycznym właścicielem. Co więcej, po zakończeniu umowy leasingowej, przedsiębiorca uzyskuje możliwość wykupu auta na własność. Rozwiązanie to jest korzystne dla przedsiębiorcy, bowiem najczęściej kwota wykupu ma postać symboliczną i stanowi np. 1% wartości początkowej samochodu.

Leasing samochodu jest obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na użytkowania auta bez konieczności korzystania z własnych środków finansowych. Jest to rozwiązanie szczególnie użyteczne dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu nie muszą jednorazowo ponosić wydatku rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych; zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą zostać wykorzystane np. na rozwój firmy.

Co więcej, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce, możliwe jest odliczenie od podatku VAT 50% kosztów związanych z leasingiem oraz wybór takiego rodzaju leasingu (finansowy lub operacyjny), który pozwoli zoptymalizować politykę podatkową i rachunkową przedsiębiorcy.

W celu uatrakcyjnienia tej formy finansowania, firmy leasingowe znacznie uprościły procedurą uzyskiwania leasingu. W ramach tzw. procedury uproszczonej wystarczy przedstawić m.in. dowody rejestrowe i wybrać samochód. Reszta obowiązków jest wykonywana przez firmę leasingową.

Kategorie
Zdrowie

Spokojny dom dla seniora

W demograficznej strukturze społecznej w ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost średniej wieku oraz coraz długości życia. Społeczeństwo starzeje się dlatego wiele osób staje przed wyzwaniem zapewnienia opieki bliskim w podeszłym wieku, którzy wraz z upływem lat stają się coraz mniej samodzielni. Wiele osób próbuje połączyć swoje życie zawodowe i rodzinne ze wsparciem dziadków lub rodziców i staje się to coraz powszechniejsze zjawisko społeczne. Czasami jednak lepszym rozwiązaniem będzie specjalistyczna opieka, jaką oferuje dom spokojnej starości.

Dom rodzinny czy dom opieki społecznej

Sprostanie swoim obowiązkom zawodowym i rodzinnym i jednocześnie opieka nad bliskim seniorem bywa nierzadko dużym wyzwaniem a czasem wręcz staje się niemożliwa bez wsparcie instytucji zewnętrznej, którą może być dom opieki społecznej lub prywatnych dom spokojnej starości. Kiedy starsza osoba przestaje radzić sobie z czynnościami życia codziennego i wymaga, drobnej ale stałej pomocy, przeprowadzka do młodszych krewnych może być dobrym rozwiązaniem. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy senior cierpi na różne choroby lub dolegliwości albo praca pozostałych domowników nie pozwala im sprostać wymaganiom takiej opieki. Warto wtedy zastanowić się nad znalezieniem miejsca, w którym nasz ukochany krewny będzie bezpieczny, zaopiekowany i spokojny oraz spędzi lata jesieni życia w towarzystwie rówieśników, które nie pozwoli zaznać samotności. 

Jak wybrać odpowiedni dom spokojnej starości?

Oferta usług opiekuńczych dla seniorów, ze względu na duże zapotrzebowanie, staje się coraz szersza, bardziej dostępna i na coraz wyższym poziomie. Jakie kwestie należy przemyśleć wybierając taki dom dla swoich rodziców lub dziadków? Przede wszystkim, należy sprawdzić czy personel i wyposażenie takiego miejsca będzie w stanie zapewnić mu bezpieczeństwo i ulgę w różnych dolegliwościach. Trzeba dowiedzieć się czy pokoje i pomieszczenia wspólne są zaprojektowane w sposób odpowiedni dla osób starszych i będą ułatwiały im codzienne funkcjonowanie. Dodatkowym atutem jest obecność na miejscu lekarzy, fizjoterapeutów czy pielęgniarek, którzy pomogą w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale też na co dzień będą potrafili postępować z osobami wymagającymi szczególnych czynności ze względu na stan zdrowia. Kwestią równie ważną co zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego jest aby taki dom starości posiadał ofertę zajęć aktywizujących, integracyjnych dla seniorów. Mogą być to zajęcia plastyczne, ruchowe, artystyczne, spacery lub wycieczki, Oczywiście, wszystko dostosowane do możliwości przebywających tam seniorów. Pozwoli to im spędzić nie tylko zdrową i bezpieczną jesień życia, ale również nie pozbawioną przyjemności i rozrywek, które pozwalają cieszyć się życiem niezależnie od wieku. 

Kategorie
Motoryzacja

Ceramika na lakier – dlaczego jest polecana?

Zapewne każdy właściciel zupełnie nowego auta zastanawia się co zrobić, by jego pojazd wyglądał idealnie przez jak najdłuższy czas. Możliwości ochrony lakieru jest wiele, jednak jedną z najlepszych jest zastosowanie specjalnej powłoki ceramicznej. Jej działanie jest wielopłaszczyznowe, potrafi zarówno zapobiec zarysowaniom oraz odpryskom, ale jednocześnie chroni przed promieniowaniem UV oraz innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Aplikacja powłoki ochronnej

Na zabieg warto zdecydować się możliwie jak najwcześniej, tak by na powierzchni lakieru nie pojawiły się jeszcze żadne wady ani uszkodzenia. Na początku musimy znaleźć serwis, który oferuje powyższą usługę. Ceramika na lakier może zostać zaaplikowana praktycznie w każdej firmie, która oferuje usługi z zakresu tzw. auto-detailingu. Pod tym hasłem warto szukać, gdy będziemy próbowali znaleźć kogoś, kto podejmie się zaaplikowania ceramiki na lakier naszego auta. Sama procedura jest dość prosta, jednak nie powinna się jej podejmować osoba bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Specjalny preparat nakładany jest na powierzchnię karoserii, a następnie utwardzany za pomocą gorącego powietrza lub promieni UV. W ten sposób powłoka staje się trwała i skutecznie chroni lakier przed uszkodzeniami.

Przed czym chroni ceramika?

Przede wszystkim lakier chroniony jest przed uderzeniami kamieni, które zazwyczaj powodują odpryski. Miejscowe przebicie warstwy lakieru i podkładu do gołej blachy spowoduje powstanie korozji, która szybko rozprzestrzeni się wokół pod powierzchnią farby i utworzy charakterystyczny bąbel. Ceramika na lakier potrafi również zapobiec zarysowaniom, np. podczas parkowania auta obok gałęzi krzewu. Jeśli gałązki będą dotykać powierzchni auta z niewielką siłą, nie ma możliwości by pozostawiły jakiekolwiek rysy na lakierze. Przede wszystkim jednak ceramika chroni przed solą drogową, żywicą z drzew, promieniowaniem słonecznym i innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i drogowymi, których nie można ustrzec się parkując auto pod przysłowiową chmurką i jeżdżąc po drogach w okresie zimowym.

Jeśli więc chcemy, by nasze auto pozostało piękne i lśniące na dłużej, ceramika na lakier powinna być nałożona tuż po wyjeździe z salonu. Nie znaczy to oczywiście, że zabiegu tego nie można zastosować w przypadku starszego auta. Należy jednak najpierw naprawić wszystkie uszkodzenia lakieru i zlikwidować każde ognisko korozji.

Kategorie
Leasing

Wszystko na temat leasingu aut używanych

Ważne informacje

Zacznijmy od tego, że każda firma leasingowa najbardziej będzie skłonna do finansowania całkowicie nowego samochodu. W przypadku pojazdów używanych jest nieco inaczej, bo ich finansowanie wymusza na firmach leasingowych rynek. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo na rynku działają także firmy, które specjalizują się właśnie w dawaniu umów na leasing samochód używanego. Mimo wszystko to nowy samochód łatwiej sfinansować przez leasing i to na lepszych warunkach. Zwykle leasinguje się auta używane maksymalnie 3-4 letnie. Leasing aut starszych jest możliwy ale niewiele firm z tego rozwiązania korzysta. Pamiętajmy też, że wiek pojazdu po zsumowaniu z okresem umowy leasingowej nie powinien przekroczyć ośmiu lat. Oznacza to, że auto trzyletnie możemy leasingować maksymalnie 60 miesięcy.

Opłaty i pochodzenie samochodu

W przypadku opłaty inicjalnej także tutaj jest wiele rozbieżności i trzeba sprawdzać z różnymi firmami leasingowymi. Zwykle maksymalnie można wpłacić do 45. Procent wartości leasingowanego przedmiotu. Minimalna opłata związana jest jednak z polityką firmy leasingowej, wybranej ścieżki procesowej, wieku leasingowanego auta oraz źródła, z którego pochodzi samochód. Zwykle opłata inicjalna wynosi od dziesięciu do piętnastu procent. Jeśli chodzi o pochodzenie samochodu to tutaj także w różnych firmach będą różne postanowienia. Wiele firm finansuje auta używane jedynie, gdy pochodzą z naprawdę zaufanego źródła np. od autoryzowanego dealera samochodowego. Niektóre firmy dopuszczają jednak zakup samochodu z komisu, od importerów oraz od indywidualnych firm. To dla naszego przyszłego leasingodawcy ważne, gdyż to on będzie formalnie właścicielem leasingowanego przedmiotu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów, wad i innych problemów na linii dostawcy i finansującego to firma leasingowa będzie się z tym mierzyć, dlatego preferują oni sprawdzone i wiarygodne firmy. Zwykle szuka się samochodów, które sprzedawane są na pełną fakturę VAT, jednak nie zawsze. Teoretycznie faktura VAT-marża też jest możliwa ale nie każda firma będzie realizowała taką transakcję, a koszty finansowania będą raczej wyższe. Co więcej, na fakturze VAT-marża i wyborze leasingu operacyjnego trzeba będzie również doliczyć VAT, co sprawi, że auto jest jeszcze droższe.