mars wenus i zdrowie
Patroni i Sponsorzy

Organizacja:

Fundacja Mars, Wenus i Zdrowie

Główny Patron Medialny:

Nieznany Świat

Sponsorzy:

Greenland Technologia EM
Piekarnia Sarzyński
Pracownia Artystyczna „Pablo"
„Prom" sp. z o. o. (prom „Gelderland")
Kawiarnia Rynkowa